датаИнформация за дататаРазяснения
27 януариВъзпоменателен ден за Холокоста27 януари отбелязва годишнината от освобождението на Аушвиц-Биркенау, най-големия нацистки концентрационен лагер. През 2005 г. Общото събрание на ООН определи този ден за Международен възпоменателен ден на Холокоста, за да се почетат жертвите на нацизма.
8 февруариДен за по-безопасен интернетДенят за по-безопасен интернет е организиран от Insafe, за да насърчи по-безопасната и отговорна употреба на онлайн технологии и мобилни телефони, особено от деца и младежи.
12 февруариДен на червената ръкаОрганизациите, подкрепящи Глобалната кампания „Червена ръка“, която цели да се спре използването на деца като войници, включват: Human Rights Watch, Amnesty International, Youth Red Cross Germany, Terre des Hommes и Plan International.
21 февруариМеждународен ден на майчиния езикОт 1999 г. UNESCO популяризира този ден с цел да окуражи широк международен ангажимент за насърчаване многоезичието и езиковото разнообразие, включително опазването на застрашени езици.
8 мартМеждународен ден на женитеМеждународният ден на жените (8 март) е глобален ден, в който се отдава почит на икономическите, политическите и социалните постижения на жените в миналото, настоящето и бъдещето. За първи път е отбелязан през 1911 г. ООН го чества от 1975 г.
12 мартСветовен ден против кибер-цензуратаСветовният ден против кибер-цензурата се отбелязва на 12 март 2009 г. по молба на Репортери без граници и Amnesty International
18 мартПърви парламентарни избори с универсално избирателно право в ЕвропаФинландия, 1917 г.
21 мартСветовен ден на поезиятаОбявен от UNESCO през 1999 г. Идеята е този ден е да насърчи четенето, писането, публикуването и преподаването на поезия.
21 мартМеждународен ден за ликвидиране на расовата дискриминациятаНа този ден през 1960 г. полицията открива огън и убива 69 души по време на мирна демонстрация срещу „законите за пропуските“ на апартейда в Шарпвил, Южна Африка. Чрез обявяването на този ден през 1966 г., Общото събрание на ООН призовава международната общност да удвои усилията си за елиминиране на всички форми на расова дискриминация.
22 мартСветовен ден на водитеФормално предложен за пръв път в Дневен ред 21 на Конференцията на Обединените нации, посветена на околната среда и развитието през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Наблюдението започва през 1993 г. и цели да увеличи осведомеността относно степента, в която развитието на водните ресурси допринася за икономическата продуктивност и социалното благополучие.
23 мартСветовен ден на метеорологиятаСветовната метеорологична организация. Работата ѝ върху прогнозирането на времето е важна за осигуряване на сигурността на храните, водните ресурси и транспорта.
24 мартСветовен ден за борба с туберкулозатаНа този ден през 1882 г. д-р Роберт Кох представя откритието си на туберкулозния бацил пред група лекари в Берлин. Обявен е за официален празник от Световната здравна организация през 1992 г..
Вторият вторник на априлЕвропейски ден на равноправното заплащанеОбявен от BPW Европа (Business and Professional Women).
7 априлСветовен ден на здравеопазванетоОбявен за пръв път през 1950 г.от Световната здравна организация (СЗО) с цел да увеличи осведомеността относно ненужното страдания и усилията, които трябва да положат всички, за да осигурят живот и добро здраве.
8 априлСветовен ден на ромитеДенят е официално обявен през 1990 г., за да почете ромската култура и да увеличи осведомеността относно проблемите, пред които са изправени ромите.
23 априлСветовен ден на книгата и авторското правоЧествайки този ден, UNESCO цели да популяризира четенето, публикуването и защитата на интелектуалната собственост чрез авторски права. Отбелязан за пръв път през 1995 г.. Известен още и като Световен ден на книгата.
28 априлМеждународен ден на здравето и безопасността на работното мястоОбявен от Международната организация на труда.
1 май Международен ден на трудаИзвестен още като “Денят на май”. Празник на международното работническо движение.
Втората събота на майСветовен ден на справедливата търговияОбявен от Световната организация за справедлива търговия.
3 майСветовен ден на свободата на пресатаОбявен от UNESCO през 1993 г., за да популяризира свободата на пресата в света и да oтбележи факта, че свободната, плуралистична и независима преса е основна компонента на всяко демократично общество.
5 майДен на Европа (Съвет на Европа)Годишен празник, посветен на мира и обединението в Европа. Съществуват две отделни подразделения на Деня на Европа: 5 май- за Съвета на Европа и 9 май – за Европейския съюз.
8 майСветовен ден на Червения кръст и Червения полумесецСветовният ден на Червения кръст почита и награждава усилията на обществата на Националния Червен кръст и Червения полумесец в световен мащаб.
8-9 майВъзпоменание и помирение за жертвите на Втората световна войнаОбявен през 2004 г. от Общото събрание на ООН, за да отдаде почит на жертвите на Втората световна война.
15 майМеждународен ден на семействотоОбявен през 1994 г. от Общото събрание на ООН, за да увеличи осведомеността относно семейните проблеми.
15 майМеждународен ден на лицата, които отказват да служат в армия поради своите убежденияОбявен от War Resisters‘ International с цел да популяризира ненасилствените действия, насочени против причините за война, както и да подкрепи и свърже хората по света, които отказват да участват във военна подготовка или конфликти.
17 майМеждународен ден против хомофобията и трансфобиятаUNAID Съвместна програма на ООН за ХИВ/СПИН. Координирана от базирания в Париж “IDAHO Committee”.
17 майСветовен ден на информационното обществоОбявен от ООН през 2005 г. с цел да повиши глобалната осведоменост относно обществените промени, до които водят Интернет и новите технологии. Целта му също така е и да подпомогне намаляването на цифровото разделение.
21 майСветовен ден срещу тероризмаСветовният ден срещу тероризма се противопоставя на всички форми на тероризъм и насилие. Началото му е поставено в Индия, тъй като „хиляди младежи биват примамени в лоното на терористичните лагери и организации всяка година“.
21 майСветовен ден на културното разнообразие за диалог и развитиеОбявен през 2002 г.от ООН с цел да защити културното многообразие като начин за постигане на просперитет, устойчиво развитие и глобално мирно съжителство.
22 майМеждународен ден на био-разнообразиетоОбявен през 2000 г.от Общото събрание на ООН с цел популяризиране проблемите на био-разнообразието. Преди денят е бил отбелязван на 29 декември.
26 майСветовен ден на предизвикателствотоОрганизиран всяка година от Международната организация „Спорт за всички“. Общности от всяка част на света се състезават, за да мотивират възможно най-много хора да бъдат физически активни.
28 майЕвропейски ден на съседитеСпонсориран от Съвета на Европа. Целта на този ден е градовете и организациите за социално настаняване да укрепят местните общности, като насърчат междусъседски партита и други подобни събития.
29 майМеждународен ден на миротворците на ООНСъздаден от ООН през 2002 г.и предназначен да отдаде почит на всички мъже и жени, служили в миротворческите операции на ООН за тяхното високо ниво на професионализъм, отдаденост и кураж, както и да почете паметта на тези от тях, които са загубили живота си в борба за мирната кауза.
31 майСветовен ден без тютюнопушенеИницииран през 1987 г. от Световната здравна организация, за да насърчи 24-часов период на въздържание от всички форми на тютюневи продукти, както и да привлече световното внимание към широкоразпространената употреба на тютюн и свързаните с нея здравни рискове.
4 юниМеждународен ден на невинните децажертви на агресияОтбелязван от 1982 г. с цел да потвърди и напомни на хората за страданието на множество деца – жертви на физическа, умствена и емоционална злоупотреба, както и за нуждата да се защитят правата на децата.
5 юниСветовен ден на околната средаПостановен през 1972 г. от  Общото събрание на ООН с цел да увеличи общественото знание относно нуждата да се опазва и подобрява околната среда.
12 юниМеждународен ден срещу детския трудМеждународната трудова организация отбелязва първия Международен ден срещу детския труд през 2002 г.
17 юниСветовен ден за борба с опустиняването и сушатаОбявен през 1995 г. от ООН с цел да повиши осведомеността относно нуждата от международно сътрудничество за борба с опустиняването и ефектите на сушата, включително прилагане на Конвенцията за борба с опустиняването.
20 юниСветовен ден на бежанцитеОбявен през 2000 г. от Общото събрание на ООН, за да отбележи петдесетата годишнина на Конвенцията от 1951 г., касаеща статута на бежанците.
23 юниДен на обществените услуги на ООНСъздаден от ООН и предназначен да изтъкне приноса на обществените услуги в процеса на развитие
26 юниМеждународен ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафикПрез 1987 г. Общото събрание на ООН решава да чества този ден, за да засили действията и сътрудничеството, целящи постигане на общество без злоупотреба  с наркотици в международен мащаб.
26 юниМеждународен ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезанияОбявен през  1997 от ООН, целта на този ден е премахване на изтезанията и ефективно функциониране на Конвенцията от 1984 г. против  изтезанията и други форми на жестоко, нехуманно или унизително отношение или наказание. Денят е отбелязан за пръв път на 26 юни 1987 г.
Първата събота на юлиМеждународен ден на кооперативитеОбявен през 1992 г. от Общото събрание на ООН.  Датата отбелязва стогодишнината на Международния кооперативен алианс в признание на факта, че кооперативите са незаменим фактор за развитието.
11 юли Световен ден на населениетоОбявен през 1989 г. от Програмата на ООН за развитие (ПРООН) с цел да насочи вниманието върху неотложността и важността на проблемите на населението.
18 юлиМеждународен ден на Нелсън МанделаПрез 2009 г. ООН обявява 18 юли за „Международен ден на Нелсън Мандела“ в признание на приноса на бившия президент на ЮАР към културата на мир и свобода.
2 августВъзпоменателен ден на геноцида срещу ромите и синтитеДатата отбелязва унищожаването на т.нар. „Лагер на циганското семейство“, когато нацистите избиват близо 3000 мъже, жени и деца в газовите камери на Биркенау през нощта на втори срещу трети август 1944 г.
6 августДен на ХирошимаВъзпоменателен ден, посветен на жертвите на първата атомна бомбардировка в Хирошима, Япония през 1945 г.
9 августМеждународен ден на коренното населениеОбявен през 1994 г. от Общото събрание на ООН, за да даде гласност и защита на правата на световното коренно население.
12 августМеждународен ден на младежтаОбявен от ООН през 1999 г. и предназначен към насочване на вниманието върху проблемите на младежта в международен мащаб.
23 августМеждународен ден в памет на търговията с роби и нейната забранаДенят е предназначен от UNESCO да отбележи трансатлантическата търговия с роби. Toй ознаменува въстанието от 23 август 1791 г., когато робите в Санто Доминго на Карибските острови предприемат метеж, който впоследствие води до Хаитянската революция и популяризира каузата на човешките права.
23 августЕвропейски ден за възпоменание на жертвите на нацизма и сталинизмаОбявен от Европейския парламент през 2008 г.
8 септемвриМеждународен ден на грамотносттаОбявен от UNESCO, този ден е отбелязан за пръв път през 1966 г. Целта му е да изтъкне важността на грамотността за хората, общностите и обществата.
15 септемвриМеждународен ден на демокрациятаОбявен от ООН през 2007 г.
19 септемвриДен на избирателното правоДенят през 1893 г., когато Нова Зеландия дава на жените правото да гласуват, първата страна в света, която въвежда универсалното избирателно право.
21 септемвриMеждународен ден на мираТози ден е обявен през 1981 г. от Общото събрание на ООН с цел да бъде отбелязван с всеобщо прекратяване на огъня и ненасилие, и е покана към всички нации и хора да го почетат с прекъсване на всяка враждебна проява в неговите рамки.
28 септемвриДен на правото да бъдеш информиранОснован от глобалните защитници на правото на достъп до информация. За пръв път е честван през 2003 г., а целта му е да се повиши осведомеността относно правото на всеки човек на достъп до информация от обществения сектор.
Първият понеделник на октомвриСветовен ден на местообитанията – „Градове без бедняшки квартали”Празник, определен от ООН и честван за пръв път през 1986 г. Целта му е да предизвика размисъл относно състоянието на нашите малки и големи градове, и основното човешко право на нормален подслон.
Втората сряда на октомвриМеждународен ден за намаляване на природните бедствияПостановен от ООН през 2002 г. с цел да популяризира глобална култура на намаляване на природните бедствия, включително подготовка за тях и предотвратяването и смекчаването им.
1 октомвриМеждународен ден на възрастните хораПрез 1990 г. Общото събрание на ООН обявява този ден, за да повиши осведомеността относно проблемите на възрастните хора и за да дължимото на техния принос към обществото.
1 октомвриМеждународен ден на музикатаИницииран през 1975 г. от Международния съвет за музика, за да популяризира музиката във всички части на обществото.
2 октомвриМеждународен ден на не-насилиетоМеждународният ден на не-насилието на ООН популяризира не-насилие чрез образование и обществена осведоменост. Той съвпада с рождения ден на индийския лидер Махатма Ганди.
5 октомвриСветовен ден на учителитеОснован през 1994 г. от UNESCO с цел да мобилизира подкрепа за учителите и да гарантира, че те ще посрещнат нуждите на бъдещите поколения.
7 октомвриСветовен ден на достойния трудМеждународната конфедерация на профсъюзите слага началото на празника през 2008 г. На този ден профсъюзите по света застават за правото на достоен труд.
Вторият четвъртък на октомвриСветовен ден на зрениетоСветовната здравна организация: ден на информираността, целящ да предизвика международно внимание към слепотата, уврежданията на зрението и рехабилитацията на хората с увредено зрение.
10 октомвриСветовен ден срещу за борба със смъртното наказаниеОрганизиран от 2002 г.от Световната коалиция за борба със смъртното наказание.
10 октомвриСветовен ден на психичното здравеОтбелязан за пръв път през 1992 г. по инициатива на Световната федерация за психично здраве.
Седмицата, включваща 15 октомвриЕвропейска седмица на местната демокрацияПодпомогнат от Съвета на Европа. Целта му е да развие познанието за местната демокрация и да популяризира идеята за демократично участие на местно ниво.
16 октомвриСветовен ден на хранатаОбявен през 1979 г., за да увеличи публичната осведоменост относно световния проблем с храната и да укрепи солидарността в борбата срещу глада, недохранването и бедността.
17 октомвриМеждународен ден за премахване на бедносттаОбявен от Общото събрание на ООН през 1992 г. с цел да увеличи осведомеността относно нуждата от изкореняване на бедността и нищетата във всички страни и по-специално в развиващите се такива.
24 октомвриДен на Обединените нацииОбявен през 1947 г. като годишнината от Хартата на Обединените нации. Денят „ще бъде посветен на това всички хора по света да узнаят за целите и постиженията на Организацията на обединените нации, и да се спечели тяхната подкрепа за нейната работа“.
24-30
октомври
Седмица на разоръжаванетоПрез 1978 г. ООН обявява Седмица на разоръжаването, за да изтъкне опасностите от надпреварата във въоръжаването, разпространи нуждата от неговото прекратяване и да увеличи публичното разбиране на спешните задачи на разоръжаването.
25 октомвриМеждународен ден на творцитеMеждународният ден на творците е движение на обикновените хора. 25 октомври е рожденият ден на Пикасо.
3 ноемвриСветовен ден на мъжетеСветовният ден на мъжете започва през 1999 г. в Тринидад и Тобаго. Подкрепен е от ООН. Целта му е фокус върху здравето на мъжете и момчетата, подобряване на взаимоотношенията между половете, популяризиране на равенството между тях и изтъкване на положителни мъжки модели за подражание.
4 ноемвриЕвропейска конвенция за правата на човекаЕвропейската конвенция за правата на човека е подписана на този ден през 1950 г.
6 ноемвриMeждународен ден за предотвратяване експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликтиТози ден е обявен от ООН през 2001 г., за да насърчи защитата на общата среда по време на въоръжени конфликти, когато екосистемите и природните ресурси са увредени за много дълги периоди, като така проблемът прекрачва границите на националните територии и настоящите поколения.
9 ноемвриМеждународен ден за борба с фашизма и антисемитизма (Kristallnacht)На този ден през 1938 г. се инициира програма, насочена срещу евреите. Еврейски магазини (Нощта на счупените стъкла). Този ден е признат от Съвета на Европа.
9 ноември1989 – падането на Берлинската стенаТози ден символизира началото на разрушаването на преградите между Западна и Източна Европа.
11 ноемвриМеждународен ден на науката и мираОснован от UNESCO през 2001 г., за да укрепи обществената информираност относно ролята на науката за мирни и устойчиви общества. Той насърчава националната и международната солидарност в името на наука, споделена между държавите.
16 ноември Международен ден на толерантносттаОбявен от UNESCО през 1995 г., за да създаде обществена информираност относно опасностите от нетолерантността.
18 ноемвриДен за борба с трафикаОснован през 2007 г. след препоръка на Европейския парламент. Той е възможност за подобряване на осведомеността относно необходимостта за по-добра политика, насочена към предотвратяването на и борбата с трафика на хора.
20 ноемвриВсеобщ ден на децатаОбявен от ООН през 1954 г. за ден на честване на международното братство и разбиране между децата, и на дейности, насърчаващи благосъстоянието на децата по света.
21 ноемвриСветовен ден на телевизиятаОбявен от ООН през 1996 г. , за да насърчи световния обмен на телевизионни програми, посветени на проблеми като мир, сигурност, икономическо и социално развитие, и подобрението на културния обмен.
25 ноемвриМеждународен ден за ликвидиране на насилието срещу женитеЖените-активисти отбелязват 25 ноември като ден за ликвидиране на насилието от 1981 г. Той е добавен в списъка на ООН през 1999 г., за да увеличи обществената информираност и да „каже ‘Не’ на насилието срещу жените“.
29 ноемвриМеждународен ден за солидарност с палестинския народОбявен от ООН през 1977 г., за да покаже солидарност чрез организиране на демонстрации за палестинските права или други културни мероприятия.
1 декемвриСветовен ден за борба със СПИНОбявен от ООН (Световната здравна организация) през 1988 г., поради нарастващото безпокойство относно епидемичното разпространение на синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН).
2 декемвриМеждународен ден за премахване на робствотоПрипомня датата през 1949 г., когато се приема Конвенцията на ООН за преследване на търговията с хора и експлоатацията на хора.
3 декемвриМеждународен ден на хората с уврежданияОбявен през 1992 г. от ООН, за да повиши осведомеността и задейства мерки за подобряване положението на хората с увреждания, и да им осигури равни възможности.
5 декемвриМеждународен ден на доброволеца за икономическо и социално развитиеОбявен през 1985 г. от ООН с цел да увеличи информираността относно приноса на доброволните служби, като така стимулира хора от всички области на живота да предложат своите доброволни услуги и у дома, и в чужбина.
9 декемвриМеждународен ден за борба с корупциятаОбявен от ООН през 2003 г., с цел да подобри осведомеността относно корупцията, да спре възприемането ѝ като неизбежен житейски факт и да я идентифицира като основна пречка пред развитието.
10 декемвриДен на правата на човекаВсички държави и заинтересовани организации са поканени от Общото събрание на ООН през 1950 г., за да отбележат този ден, почитайки годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека на Общото събрание от 1948 г.
18 декемвриМеждународен ден на мигрантитеOбявен от ООН през 2002 г., за да осигури уважение към човешките права и основните свободи на всички мигранти.
20 декемвриМеждународен ден на човешката солидарностИнициатива на ООН в борбата срещу бедността , подета през 2005 г., за да ознаменува нашето обединение в мнoгообразието, и да насърчи солидарността в стремежа за постигане на Целите на хилядолетието за развитие.